tăng hiệu quả làm việc bằng cách nào

9 điều cần làm để tăng hiệu quả làm việc cao hơn

9-dieu-nen-lam-moi-ngay-de-tang-hieu-qua-lam-viec

Nếu liên tục bị tiếng chuông báo làm cho phân tâm, bạn sẽ không thể hoàn thành công việc nhanh chóng. Ryan Harwood, Tổng Giám