nhân viên

8 phẩm chất phải có để trở thành nhân viên giỏi nhất

4

Bạn sẽ phá hủy uy tín của mình nếu không bắt đầu ngày làm việc cùng với các đồng nghiệp. Sáng tạo, biết nhận lỗi,

Dấu hiệu cho thấy nhân viên của bạn sắp nhảy việc

w620h405f1c1-files-articles-2016-1096783-nhay-viec-doanhnhansaigon

Hãy trò chuyện nhiều hơn vào những giờ nghỉ giải lao, đi ăn trưa chung chẳng hạn. Trong trường hợp họ vẫn kiên quyết ra