đơn xin việc viết thế nào

Cách để viết đơn xin việc (cover letter) tạo ấn tượng

impressive_pro-731x1024

Nhấn mạnh lại kỹ năng của bạn để thấy được bạn là một ứng viên tiềm năng cho vị trí công việc của công ty.