có nên làm việc ngoài chuyên môn

Đi xin việc ngoài với chuyên môn, cần chuẩn bị gì?

viec-lam-cho-sinh-vien-moi-ra-truong1

Nếu bạn từng làm lĩnh vực du lịch nhưng lại nộp đơn vào lĩnh vực quảng cáo, hãy nhấn mạnh với nhà tuyển dụng về