cách sửa cv

3 lời khuyên sửa CV mẫu để phù hợp với mô tả công việc

f6f4b99b7269504f0432fef671c6b9b5

Ví dụ trong trường hợp của những ngành hoặc loại hình doanh nghiệp khác nhau. Trong thời đại cạnh tranh như hiện nay, bạn có