các bước viết cv chi tiết

Các bước chi tiết giúp bạn viết CV dễ dàng

asian businesswoman showing on white background

Viết rõ ràng điều mà nhà tuyển dụng yêu cầu – nghĩa là các kỹ năng, khả năng, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu